|       |   EN

Bezpieczeństwo w Akademii

Zarządzenie nr 11/0101/2016 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków studentów podczas zajęć organizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża

 

 

Zarządzenie Rektora nr 18/0101/2019 w sprawie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża

Zarządzenie Rektora nr 17/0101/2019 w sprawie zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz instrukcji postępowania w razie wypadku i awarii

Zarządzenie nr 71/0101/2016 w sprawie procedur zadaniowych realizowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych

Zarządzenie nr 37/0101/2016 w sprawie organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża

Zarządzenie nr 12/0101/2016 w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Back to top