|   EN

Wydział Ekonomiczny - aktualności

uwaga szkolenieAkademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Wydział Ekonomiczny zaprasza studentów Zarządzania i Logistyki zapisanych na listę do udziału w bezpłatnym  szkoleniu Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2015-10

logo Rachunkowo 3Katedra Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma zaszczyt zaprosić do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka, która odbędzie się 15 października 2020 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych do uczelni/instytucji zagranicznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 został wydłużony do 5 lipca 2020. Studenci mogą składać wnioski na bieżąco.

Specjalnie dla studentów drugiego roku, studiów stacjonarnych, kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Ekonomicznego, dedykowane było szkolenie, zorganizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie.

Tematem szkolenia, które miało charakter warsztatów, było Zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w mikro- i małych firmach.

W ramach zajęć podsumowujących przedmiot Rozwój Personelu na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Prof. AJP dr hab. Krzysztofa Czyrka odbyła się dyskusja plenarna on-line, której fundamentem były wcześniej wybrane przez studentów cytaty dotyczące obszaru rozwoju mające dla nich samych szczególną wymowę. Studenci kolejno zabierali głos posiłkując się cytatami:

Back to top